Rad-Sat 2

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kontakt:

Telewizja Kablowa
"RAD-SAT 2"
91-372 Łódź
ul.11-go Listopada 77 m.32 bl.60
tel.  42-658-37-85
fax.  42-658-30-16

16-12-2014 r.
Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu 24.12.2014 r. Kasa i Biuro Obsługi będą nieczynne.
 W dniu 02.01.2015 r. i 05.01.2015 r. Kasa i Biuro Obsługi
czynne będą w godz. 10.00 - 15.00.
W przypadku awarii prosimy o pozostawienie wiadomości na automatycznej sekretarce ( z podaniem numeru bloku i mieszkania, którego awaria dotyczy ).08-12-2014 r.

Szanowni Państwo, 
Dobiega końca rok 2014. Niestety z przykrością informujemy że część naszych Abonentów nadal nie uregulowała swoich zobowiązań wobec TVK "Rad-Sat2". Na dzień 08.12.2014r zadłużenie osiągnęło kwotę 70.000 zł. To bardzo dużo. Przy obecnie realizowanych przez Telewizję Kablową inwestycjach, stwarza to nam dodatkowe problemy związane z terminowym opłacaniem faktur.
W najbliższych dniach rozpoczynamy windykacje zadłużeń.
Apelujemy o terminowe regulowanie zobowiązań.Zagrożenia:


Informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony, bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych znajdują się na stronie www.uke.gov.pl

09-06-2014 r.

W związku z występowaniem licznych przypadków ingerowania przez abonentów

w instalacje wewnątrzmieszkaniową Telewizji Kablowej w sposób nieprofesjonalny

z zastosowaniem niskiej jakości materiałów Zarząd TVK "Rad-Sat 2" informuje, że  w takich przypadkach warunkiem włączenia sygnału telewizyjnego będzie remont instalacji na koszt abonenta.

W przypadku planowania remontu mieszkania z koniecznością zmian w instalacji TVK prosimy przed rozpoczęciem prac o kontakt z Biurem Obsługi w celu uzyskania pomocy technicznej.  
09-06-2014 r.

W przekazie cyfrowym w miejsce programu MEZZO od dnia 14.10.2014 testowo zostaje włączony program BRAVA.


Brava to kanał telewizyjny nadający koncerty muzyki klasycznej, opery, balet

i audycje z występami na renomowanych scenach operowych.

Stacja nadaje 24 godziny na dobę. 
09-06-2014 r.

Szanowni Państwo.

Na niektórych typach telewizorów SONY i PHILIPS mogą wystąpić problemy
z odbiorem programów BBC HD, NAT GEO WILD HD, związane jest to ze zmianami wprowadzonymi w strumień TV na satelicie przez nadawców, niektóre telewizory nie są w stanie prawidłowo odebrać sygnału po zmianach. Problem jest znany szerzej i występuje również w innych sieciach kablowych. Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami producentów w Polsce, w celu opracowania nowego oprogramowania eliminującego zakłócenia. 
09-06-2014 r.

W dniu 09.06.2014 r. program Polsat Biznes został zastąpiony nowym programem Publicystyczno - informacyjnym o nazwie Polsat News +.


 
30-01-2014 r.

Zarząd TVK "Rad-Sat 2" prowadzi rozmowy w sprawie podpisania umowy na rozprowadzanie w otwartym przekazie cyfrowym programu TV Republika.

O wyniku prowadzonych negocjacji zostaną Państwo poinformowani.


 
09-06-2014 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Rad-Sat2 w Łodzi informuje, że na podstawie podjętej Uchwały Zarządu z dnia 17.12.2013r, od dnia 01 lutego 2014 roku zostanie wprowadzony nowy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych.
W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy na świadczenie usług do dnia 31.01.2014r.W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy na podstawie
art. 60a Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. z późn. zm., Stowarzyszeniu TVK Rad-Sat2 przysługuje zwrot ulgi, o której mowa
w art. 57 ust. 6 w/w ustawy.
TVK Rad-Sat2
Nowy Regulamin Swiadczenia usług Telekomunikacyjnych. 
09-06-2014 r.

Prosimy pamiętać o terminowym opłacaniu składki członkowskiej. Zgodnie z §13 pkt. 2b Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres dłuższy niż 2 m-ce skutkować będzie wypowiedzeniem Umowy na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych i przekazaniem wierzytelności do firmy windykacyjnej. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego