Kontakt


  Telewizja Kablowa

  "RAD-SAT 2"

  91-372 Łódź

  ul. 11-go Listopada 77 m.32

  tel. (42) 658-37-85

  fax. (42) 658-30-16


Internet


  Usługa dostępu do sieci Internet realizowana jest na naszym osiedlu przez firmę Vline partnera technicznego TVK "Rad-Sat 2". Wszelkie informacje dotyczące podłączenia, administracji bądź serwisu sieci Internet, prosimy kierować bezpośrednio do firmy Virtual Line.


  Virtual Line

  ul. Tuwima 6 lok. 5
  90–010 Łódź

  tel. 42-630-26-59

  fax. 42-630-44-27


Zagrożenia


  Informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony, bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych znajdują się na stronie www.uke.gov.pl


AKTUALNOŚCIUWAGA !
30-01-2014 r.
Zarząd TVK "Rad-Sat 2" prowadzi rozmowy w sprawie podpisania umowy na rozprowadzanie w otwartym przekazie cyfrowym programu TV Republika. O wyniku prowadzonych negocjacji zostaną Państwo poinformowani.


UWAGA !
23-12-2013 r.
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Rad-Sat2 w Łodzi informuje, że na podstawie podjętej Uchwały Zarządu z dnia 17.12.2013r, od dnia 01 lutego 2014 roku zostanie wprowadzony nowy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych.W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy na świadczenie usług do dnia 31.01.2014r.W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy na podstawie art. 60a Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. z późn. zm., Stowarzyszeniu TVK Rad-Sat2 przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 w/w ustawy.
TVK Rad-Sat2
Nowy Regulamin Swiadczenia usług Telekomunikacyjnych.


UWAGA !
20-12-2013 r.
Prosimy pamiętać o terminowym opłacaniu składki członkowskiej. Zgodnie z §13 pkt. 2b Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres dłuższy niż 2 m-ce skutkować będzie wypowiedzeniem Umowy na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych i przekazaniem wierzytelności do firmy windykacyjnej.


Copyright © 2012 Telewizja Kablowa "Rad-Sat 2"