Rad-Sat 2

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kontakt:

Telewizja Kablowa
"RAD-SAT 2"
91-372 Łódź
ul.11-go Listopada 77 m.32 bl.60
tel.  42-658-37-85
fax.  42-658-30-16

29-01-2015 r.

UWAGA !!!

Z dniem 01.02.2015 nadawca programu BBC Knowledge zmienia nazwę na BBC Earth jednocześnie zmieniając charakter programu.


23-01-2015 r.

UWAGA !!!

Od dnia 26.01.2015 r. TVK "Rad-Sat 2" rozpoczyna wyłączenia abonentów zalegających z płatnościami.


19-01-2015 r.

UWAGA !!!

Od 01.02.2015 r. program Animal Planet SD zmienia formułę i nazwę na Discovery Life,

a Animal Planet HD pozostaje bez zmian.


Zagrożenia:

Informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony, bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych znajdują się na stronie www.uke.gov.pl

16-01-2015 r.

UWAGA !!!

Od dnia 16.01.2015r. do niekodowanej oferty cyfrowej dodany został

program UNIVERSAL Sci fi.


 
16-01-2015 r.

UWAGA !!!

Od dnia 01.02.2015 r. zostają wyłączone programy MEZZO i MCM TOP,

i zostanie włączony program BRAVA.


 
16-01-2015 r.

UWAGA !!!

Z dniem 16 stycznia 2015 roku kanał FOX Life przekształcił się w kanał FOX Comedy.


 
12-01-2015 r.

UWAGA !!!

Informujemy że kwota zadłużenia wobec TVK "RAD-Sat2" z tytułu braku wpłat składek członkowskich za rok 2014, na dzień 12.01.2015r wynosi 16.000 zł.

Prosimy wszystkich abonentów posiadających zaległości o ich uregulowanie

do końca stycznia 2015r. Brak regularnych wpłat skutkuje dla Stowarzyszenia nieterminowym opłacaniem faktur naszych kontrahentów co generuje naliczanie odsetek karnych. 
09-06-2014 r.

W związku z występowaniem licznych przypadków ingerowania przez abonentów

w instalacje wewnątrzmieszkaniową Telewizji Kablowej w sposób nieprofesjonalny

z zastosowaniem niskiej jakości materiałów Zarząd TVK "Rad-Sat 2" informuje, że  w takich przypadkach warunkiem włączenia sygnału telewizyjnego będzie remont instalacji na koszt abonenta.

W przypadku planowania remontu mieszkania z koniecznością zmian w instalacji TVK prosimy przed rozpoczęciem prac o kontakt z Biurem Obsługi w celu uzyskania pomocy technicznej.  
09-06-2014 r.

Szanowni Państwo.

Na niektórych typach telewizorów SONY i PHILIPS mogą wystąpić problemy
z odbiorem programów BBC HD, NAT GEO WILD HD, związane jest to ze zmianami wprowadzonymi w strumień TV na satelicie przez nadawców, niektóre telewizory nie są w stanie prawidłowo odebrać sygnału po zmianach. Problem jest znany szerzej i występuje również w innych sieciach kablowych. Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami producentów w Polsce, w celu opracowania nowego oprogramowania eliminującego zakłócenia. 
09-06-2014 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Rad-Sat2 w Łodzi informuje, że na podstawie podjętej Uchwały Zarządu z dnia 17.12.2013r, od dnia 01 lutego 2014 roku zostanie wprowadzony nowy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych.
W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy na świadczenie usług do dnia 31.01.2014r.W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy na podstawie
art. 60a Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. z późn. zm., Stowarzyszeniu TVK Rad-Sat2 przysługuje zwrot ulgi, o której mowa
w art. 57 ust. 6 w/w ustawy.
TVK Rad-Sat2
Nowy Regulamin Swiadczenia usług Telekomunikacyjnych. 
09-06-2014 r.

Prosimy pamiętać o terminowym opłacaniu składki członkowskiej. Zgodnie z §13 pkt. 2b Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres dłuższy niż 2 m-ce skutkować będzie wypowiedzeniem Umowy na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych i przekazaniem wierzytelności do firmy windykacyjnej. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego